FAQ

Hittar du inte svar på dina frågor? Ring oss så hjälper vi dig!

Solvärdera redan idag!

Spelar solcellernas placering stor roll? Finns det bidrag att söka?

Det går utmärkt att komplettera ditt solcellssystem med ett batteri. Då kan du lagra din solel när du producerar mer än du använder för stunden och istället använda elen när solen inte skiner. Antingen kan vi installera batteri ifrån början eller så kan vi se till att systemet är förberett och framtidssäkrat för batterilagring framöver.

Ja.

Investeringsstödet för solcellssystem är 20 % för såväl privatpersoner som BRF:er och företag. Vi hjälper er såklart med att ansöka om solcellsbidraget. 

ROT-avdraget kan man nyttja för installationskostnaden för solceller. Detta är ger möjlighet att dra av kostnaden för utfört arbete med 30% till en maximal årlig kostnad på 50 000 kr per person. ROT-avdraget kan endast användas på hus äldre än 5 år.

Vid köp av en anläggning ifrån oss erbjuder vi även ett servicepaket. Detta ger maximal driftsäkerhet och produktion. Med ett servicepaket får ni kontinuerlig information om anläggningens produktion sammanställt två gånger per år. I paketet ingår även en aktiv övervakning av oss samt att vi kontinuerligt kommer ut på plats och genomför: 

 • Provdrift
 • Funktionstest av hela systemet som solcellsoptimerare, växelriktare och brandskydd.
 • Kontroll av montage och kablage
 • Rengöring av panelerna för optimal effekt över tid

Mikroproducenter är t.ex. privatpersoner, BRFer och företag som själva producerar el i liten skala. Dessa har rätt att utan kostnad koppla in sig på elnätet och sälja sitt överskottsel. För att få den skattereduktion, som mikroproducenter också har rätt till, finns vissa ramar som gäller. Huvudsäkringen får bl.a. högst vara på 100 Ampere. En installation på en vanlig villa överstiger inte de givna gränserna men bör ses över vid större fastigheter så som industrier och lantbruk. 

Ett hus som inte står i exakt söderläge kan trots allt vara en god investering även om inte maximal produktion kan uppnås. Solcellsmoduler vinklade mot öst eller väst kan också generera en god avkastning men med en minskad produktion på ungefär 10%-15%. Din önskade effekt brukar oftast gå att lösa ändå med nästan samma prisbild.

Kolla upp ditt hus på solkartan! Länk

Nedan ser du en bild på hur produktionen påverkas i procent i förhållande till läge och vinkel. 

Ja. Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar (kWh) som dina solceller har producerat och matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår. Dock högst så många kWh som du tagit ut i anslutningspunkten under samma kalenderår. 

Skattereduktionen är 60 öre per kWh. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kWh är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.

Nordpolen Energi samarbetar enbart med välkända leverantörer för att säkerställa det högt ställda kraven på utrustning och garantier. 

 • Solceller 10-15 år 
 • Optimerare 25 år
 • Växelriktare SolarEdge 25 år
 • Växelriktare fronius 5 år
 • Montagesystem 10 år

Förutom detta ingår även 5 års garanti för utfört arbete och 25 års effektgaranti för solcellspanelerna med hela 87% av märkeffekt! 

Monokristallina solceller är svarta och har en jämn färg då de tillverkas ur en enda kiselkristall. De är något dyrare än polykristallina solceller men har å andra sidan högre verkningsgrad. De flesta privatpersoner väljer idag monokristallina solceller till villan då de bättre smälter in på taket och anses därför mer estetiskt tilltalande samtidigt som de genererar mer el per ytenhet.

Polykristallina solceller är mörkblå och har en något oregelbunden färg eftersom de görs ur flera kiselkristaller. Vanligtvis är panelerna något billigare jämfört med monokristallina paneler. Effekten och verkningsgraden är också lägre i jämförelse. 

Under flikarna “Privat” respektive “Företag” på hemsidan kan du se några prisexempel på olika anläggningar. Priset för solceller varierar beroende på flera aspekter. Några av dem är:

 • Takets utformning
 • Takmaterial
 • Typ av solceller
 • Typ av växelriktare
 • Om optimerare används 
 • Om batterilagring ska integreras
 • Val av montagesystem
 • Om byggställning eller skylift används 
 • mm.

Beroende på olika faktorer, som klimat och husets utformning, så påverkas elproduktionen. Ett bra läge med många soltimmar, lite skuggning och hygglig lutning på taket är det absolut optimala, men förutsättningarna kan vara bra även om inte allt är perfekt. I Sverige producerar en bra utformad anläggning på 10 kW mellan 9 000 kWh – 11 000 kWh per år. 

Ersättningen ifrån olika elbolag som köper din solel kan variera, vanligtvis får du totalt mellan 1 kr och 1,50 kr per kWh. I detta ingår:

 • Ersättning från elbolaget
 • Elcertifikat på ca 15 öre
 • Nätnytta på ca 5-7 öre
 • Skattereduktion på 60 öre

En solcellsanläggning kan generera 12 % i årlig avkastning och kan betala av sig på ca 8 år. Därefter fortsätter pengarna att ticka in under hela solcellernas livslängd. En livslängd som är över 30 år, ibland t.o.m. över 40 år.  

I Sverige har vi ca 1100 soltimmar per år vilket är jämförbart med Tyskland som är världsledande inom solel.

En solcellsanläggning kan generera 12 % i årlig avkastning och betala av sig på ca 8 år. Därefter fortsätter pengarna att ticka in under hela solcellernas livslängd. En livslängd som är över 30 år, ibland t.o.m. över 40 år. Jämför det med räntan på ett bankkonto… 

Förutom din budget så är det den användbara takytan och ditt energibehov som påverkar hur stort solcellssystem som rekommenderas. 

Takyta
Ju större effekt och ju fler solceller du installerar, desto mer takyta behöver du. En solcellspanel på ca 300 W effekt är ca 1,7 m2 stor. Så för ett 1 kW-system behöver du knappt 6 m2, för ett 10 kW system behövs ungefär 56 m2 och så vidare. 

Budget
Solcellssystem kan upplevas som en stor kostnad. I själva verket så är det en investering. Med en årlig avkastning på ca 12 % så är det ofta lönsamt att vid behov låna till investeringen. Då avkastningen är högre än räntan så blir det en lönsam affär ifrån dag ett.

Energibehov
I Sverige kommer 1 kW solceller att leverera ungefär 1000 kWh per år och 10 kW levererar ca 10 000 kWh per år. Ur ekonomisk synvinkel så rekommenderas det inte att producera mer el än vad man använder på årsbasis. Detta på grund av hur regelverket idag är utformat.

Vid solcellsinstallation så anmäler vi så att din elmätare blir utbytt för att kunna registrera både köpt och såld el. Detta är helt gratis för abonnemang under 63 A. På din faktura kommer du sedan att få betalt för det överskottet som du producerar och skickar ut på elnätet. Du kan t.o.m. få högre betalt för din utgående producerade solel jämfört med kostnaden för din köpta el. Ersättningen du får varierar med vilket elbolag som du har. Nordpolen Energi är helt oberoende av elleverantör men hjälper gärna till med rådgivning angående vilket avtal som är mest förmånligt för dig.